Badania Laboratoryjne:

Certyfikat akredytacji   |   Zakres akredytacji

 • Mikrobiologiczne

 • Mięso i przetwory mięsne

 • Wyroby garmażeryjne

 • Ryby i przetwory rybne

 • Przetwory owocowo-warzywne

 • Koncentraty spożywcze

 • Zioła i przyprawy

 • Napoje alkoholowe i bezalkoholowe

 • Woda do spożycia przez ludzi

 • Pasza

 • Wymazy z tusz zwierząt rzeźnych i tuszek drobiu

 • Próbki środwiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością

 • Chemiczne

 • Mięso i przetwory mięsne

 • Wyroby garmażeryjne

 • Ryby, przetwory rybne

 • Wyroby, półprodukty ciastkarskie

 • Koncentraty spożywcze

 • Mleko

 • Pieczywo

 • Woda do spożycia przez ludzi

 • Pasza

 • Wartość odżywcza (Big 8)

 • Tłuszcze roślinne i zwierzęce

 • Pozostałe:

 • Aktywność wody

 • Określenie udziału składników - preparacja wagowa

 • Oznaczenie zawartości O2 i CO2 w opakowaniach

 • Ocena organoleptyczna

 • GMO - organizmy modyfikowane genetycznie *

 • Dioksyny *

 • Pestycydy *

 • Metale ciężkie *

 • Witaminy *

 • Mikotoksyny *

 • Nitrofurany *

 • Promieniotwórczość *

 • * - zewnętrzny dostawca badań