Seminarium pt. „Jakość a bezpieczeństwo żywności”

01.12.2023 r. w Niezależnym Laboratorium Badawczym STANLAB Sp. z o. o. odbyło się II Seminarium pt. „Jakość a bezpieczeństwo żywności”. Na spotkaniu swoje prelekcje wygłosili zarówno pracownicy Laboratorium, jak również zaproszeni goście: dr hab. inż. Katarzyna Stadnicka, prof. UMK z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK w Bydgoszczy, dr hab. inż. Hanna Jankowiak, prof. PBŚ oraz prof. dr hab. inż. Dariusz Kokoszyński z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej, mgr Katarzyna Małecka i mgr Katarzyna Góra z Air Products, dr inż. Joanna Szulc z Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Bydgoskiej, mgr inż. Maciej Wysocki - hodowca bydła rasy Highland, producent marki "Królewska Wołowina", Włodzimierz Łusiak, właściciel marki „Smilk” i PPHU „Proszki Mleczne” w Nakle nad Notecią oraz dyplomowany ekotrofolog, mgr Katharina Nogossek z Dr Berns Laboratorium GmbH & Co. KB, z Grupy Ariana Holding.
Tematy prezentowane na seminarium dotyczyły następujących zagadnień:
1. Słowo wstępne na temat jakości.
2. Zdrowa żywność.
3. Czynniki kształtujące jakość mięsa wieprzowego.
4. Skład tuszki i wybrane cechy jakości mięsa kaczek utrzymywanych w kraju.
5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych oraz jego wpływ na wyniki badań chemicznych i mikrobiologicznych.
6. Monitoring parametrów mikrobiologicznych w zakładzie produkcyjnym.
7. Węglowodory olejów mineralnych w żywności.
8. Rola gazów w procesie pakowania żywności.
9. Żywność pod lupą. Jak wykryć zafałszowania żywności?
10. „Colostrum” - cud natury.
11. HACCP: Wdrożenie wytycznych Komisji Europejskiej.

Dodatkowo, uczestnicy seminarium mieli możliwość degustacji hamburgerów z „królewskiej wołowiny”, a studenci ze Studenckiego Koła Naukowego WHiBZ PBŚ „Alfa Animalis” mogli zobaczyć różne metody oceny jakości żywności w naszym Laboratorium. Było to już drugie tego typu spotkanie dla producentów branży spożywczej. Dziękujemy Wszystkim za przyjęcie naszego zaproszenia i mamy nadzieję na kolejne spotkania


Materiały do pobrania:
Prezentacje: POBIERZ
Zdjęcia: POBIERZ

Artykuł w czasopiśmie „Gospodarka Mięsna”

Głównym wyznacznikiem jakości mięsa oraz jego wartości odżywczej jest gatunek zwierząt, od którego jest pozyskiwane. Obecnie konsumenci oczekują produktów bardzo dobrych jakościowo, bezpiecznych, o określonych właściwościach żywieniowych, z jak najmniejszą ilością dodatków do żywności, zwłaszcza takich, które wywołują alergie czy reakcje nietolerancji. Wyroby mieszane zawierają w swoim składzie różne rodzaje mięs. Pozwala to wytwarzać wyroby o ciekawych walorach smakowych, których nie dostarczą nam produkty z jednego gatunku mięsa. Poza tym, ich jakość zależy nie tylko od gatunku zwierzęcia, od którego pochodzi mięso, ale także od proporcji poszczególnych gatunków mięs w wyrobie. Zachęcamy do lektury naszego artykułu, pt. "Jakość produktów z różnych gatunków mięs i ich mieszanin", który ukazał się w listopadowym numerze Gospodarki Mięsnej.

II Seminarium dla przedsiębiorców branży spożywczej pt.: "Jakość a bezpieczeństwo żywności".

Sympozjum Egg&Meat

W dniach 7-9.09.2023r. uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Sympozjum Egg&Meat w Krakowie. Sympozjum organizowane jest co dwa lata wspólnie przez 4 i 5 Grupę Roboczą Europejskiej Federacji WPSA. Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB było partnerem tego wydarzenia, dr hab. Joanna Bogucka uczestniczyła w pracach Komitetu Organizacyjnego Sympozjum, a Patrick Hearse z partnerskiego LaborKneiẞler GmbH & Co. KG wygłosił referat pt. "Testingpractice of Listeriamonocytogeneswithin the framework of regulation (EC) 2073/2005 in food processingplantsproducingready to eat products". Nasz zespół reprezentowali również dr Dieter Stanislawski (STANLAB, Sehnde), Tomasz Masiak oraz Dorota Kozłowska-Modrzejewska.

Wizyta w partnerskim laboratorium z grupy Ariana Laboratories & Consulting Group- LaborKneißler GmbH & Co. KG

W dniach 11-15.09.2023 r. mieliśmy przyjemność przebywać z wizytą w LaborKneißler GmbH & Co. KG w Burglengenfeld, Niemcy. Celem wizyty było zapoznanie się z organizacją pracy w laboratorium naszych partnerów, poznanie metod badawczychi najnowszych technologii przede wszystkim z zakresu chemii i histologii, pogłębienie wiedzy oraz wymiana doświadczeń. W spotkaniu w naszym partnerskimLaborKneißler uczestniczyli: Tomasz Masiak - Prokurent, Anna Szymańska - Kierownik Pracowni Chemicznej oraz dr. hab. Joanna Bogucka - Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju. Było to dla nas bardzo cenne doświadczenie. Mamy nadzieję na udaną współpracę i dziękujemy za miłe przyjęcie.

Pobieranie próbek i wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia

Szanowni Państwo, chcielibyśmy poinformować, że Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB sp. z o.o. po raz kolejny zostało zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz pobierania próbek wody w obszarze badań - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

Legionella w wodzie

Czy wiesz, że woda z sieci wodociągowych może być źródłem zakażenia bakterią Legionella? Legionellapneumophila jest rodzajem tlenowej pałeczki Gram-ujemnej, która wywołuje legionelozę - chorobę układu oddechowego, zagrażającą zdrowiu i życiu, której głównymi objawami są gorączka, trudności w oddychaniu oraz suchy, uporczywy kaszel. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny jest to choroba zakaźna, ale niezaraźliwa, tzn., że Legionellą nie można zarazić się od drugiego człowieka. Legionella nie przenosi się drogą pokarmową i nie jest niebezpieczna dla ludzi, gdy trafi do układu pokarmowego wraz z wodą pitną. Do zakażenia Legionellą natomiast dochodzi w wyniku wdychania aerozolu zawierającego bakterie(mgła wodna powstała w wyniku rozprysku wody).

Warto zatem upewnić się, że woda w naszym otoczeniu jest bezpieczna, wykonując badanie mikrobiologiczne wody w kierunku obecności bakteriiLegionella. Takie badanie, jak również inne badania wody wykonujemy w naszymLaboratorium. Wszelkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.stanlab.pl
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

Comans C., Schigulski S., Stanislawski D., 2023: „Leitsätze für Fleisch, Fleischerzeugnisse sowie vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs”

Informujemy, że ukazała się książka Comans C., Schigulski S., Stanislawski D., 2023: „Leitsätze für Fleisch, Fleischerzeugnisse sowie vegane und vegetarische Lebensmittel mit Ähnlichkeit zu Lebensmitteln tierischen Ursprungs”, Deutscher Fachverlag GmbH, R&W Fachmedien Recht und Wirtschaft, Frankfurt am Main

Wytyczne zawarte w książce dotyczą mięsa i przetworów mięsnych, które wykorzystywane są na co dzień przez organy kontroli żywności i przemysł spożywczy, a także przez inne organy związane z branżą spożywczą i są istotnym źródłem określania istniejącego postrzegania rynku. W szczególności wytyczne dotyczące mięsa i przetworów mięsnych w ostatnich latach zostały poddane zmianom, które wyjaśniły kwestie omawiane w przeszłości, ale jednocześnie zrodziły nowe pytania. Co więcej, wytyczne te są istotne nie tylko dla mięsa i produktów mięsnych, ale także dla etykietowania żywności wegańskiej i wegetariańskiej, podobnej do żywności pochodzenia zwierzęcego. Alternatywne produkty wegetariańskie i wegańskie są często oparte na oznaczeniach przeznaczonych dla sektora mięsnego. Niniejsza praca ma więc na celu pomóc osobom korzystającym z wytycznych odpowiedzieć na wybrane, często dyskutowane w praktyce pytania.

Artykuł w czasopiśmie „Gospodarka Mięsna”

Z uwagi na stale rosnącą świadomość opiekunów zwierząt towarzyszących, w tym psów, coraz częściej badania jakości karm wykonywane są w laboratoriach takich jak nasze, gdzie weryfikacji podlega głównie skład chemiczny, jakość mikrobiologiczna, jak również skład tkankowy. FEDIAF (The European Pet Food Industry) opracowała wytyczne żywieniowe dotyczące karm dla zwierząt domowych. W Polsce nadzór nad wytwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem pasz sprawują Organy Inspekcji Weterynaryjnej (IW), a jakość karmy dla zwierząt domowych podlega także kontroli IJHARS. W nowym numerze czasopisma GOSPODARKA MIĘSNA ukazał się nasz artykuł pt.: „Technologia produkcji karmy dla psów – wpływ procesu ekstruzji na składniki pokarmowe diety”, w którym dokonano syntetycznego opisu procesu ekstruzji na wybrane składniki karm dla psów.

Miło nam poinformować, że ukazał się nowy numer czasopisma "Przemysł Spożywczy", w którym opublikowano nasz artykuł pt.: "Wykorzystanie i porównanie metody chemicznej i histologicznej w ocenie zawartości mięsa oraz części kostnych w produktach mięsnych"

NOWE WYDANIE ZAKRESU AKREDYTACJI AB 819

Szanowni Państwo,
miło mi jest poinformować Państwa, że dnia 19.06.2023 r. w Polskim Centrum Akredytacji została podjęta decyzja o uaktualnieniu i rozszerzeniu Zakresu akredytacji Nr AB 819 dla Niezależnego Laboratorium Badawczego STANLAB Sp. z o.o.

Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o.o.
w grupie Ariana Holding GmbH

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 21.04.2023, zgodnie z wpisem do KRS Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o.o. należy do grupy Ariana Holding GmbH w Burglengenfeld (Niemcy).
Powyższa zmiana nie wpłynie na warunki współpracy z Państwem. Nazwa laboratorium nie ulega zmianie.
Zapewniamy także, że znane Państwu osoby z naszego zespołu pozostaną z Państwem w kontakcie.
Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i cieszymy się na dalszą współpracę.

Artykuł w czasopiśmie „Gospodarka Mięsna”

Miło nam poinformować, że ukazał się nowy numer czasopisma "Gospodarka Mięsna" (4/2023), w którym opublikowano nasz artykuł pt.: "Mięso, surowe wyroby mięsne, produkty mięsne – prawidłowa klasyfikacja". W publikacji dokonano próby wyjaśnienia pojęć prawa żywnościowego, które często różnią się od tych, jakie funkcjonują w świadomości konsumenta.

Współpraca z Instytutem Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu

W lutym 2023 Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o. o. rozpoczęło współpracę z Instytutem Medycyny Weterynaryjnej Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współpraca obejmować będzie m. in. prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie kontaktów akademickich. Pierwsza wspólnapraca dotyczyła oceny toksyczności salinomycyny, która jest ważnym związkiem stosowanym u drobiu jako kokcydiostatyk (grant NCN 2020/38/E/NZ7/00260 pt.: „Mechanism of salinomycintoxicity - the reasons for the differences in chickens' and turkeys' speciessusceptibility”, kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Olejnik, prof. UMK). Poniżej przedstawiono zdjęcia ze zmianami histopatologicznymi w narządach indyków, które powstały pod wpływem zatrucia małymi dawkami salinomycyny: A - w mięśniu szkieletowym (strzałką oznaczono martwicę włókna mięśniowego); B - w wątrobie (zwyrodnienie tłuszczowehepatocytów).

Współpraca w projekcie OVOBIOM

Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o. o. rozpoczęło współpracę z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w projekcie OVOBIOM pt.: „Probiotyki i prebiotyki - mechanizm ich oddziaływania na zdrowotność jelit i wydajność organizmu kury od okresu przedwylęgowego do pełnej dojrzałości zwierzęcia, poprzez wczesną modulację mikrobiomu”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN 2019/35/B/NZ9/03186). W projekcie OVOBIOM stosujemy model zwierzęcy in ovo i korzystamyz innowacyjnych narzędzi badawczych w celu wyjaśnienia funkcji probiotyków i prebiotyków w kształtowaniu zdrowia jelit i produktywności zwierząt, poprzez wczesną modulację mikrobiomu. Nasza interdyscyplinarna współpraca pozwala uzyskać wyniki, które są istotne z punktu widzenia przemysłu i konsumenta, w myśl „Wspólnego Zdrowia”. W szczególności, wspólne zagadnienia dotyczą możliwości wczesnego wspierania rozwoju mięśni i kształtowania zdrowia oraz poprawy jakości produktów mięsnych poprzez innowacje w żywieniu i technologii produkcji zwierząt.


Współautorstwo publikacji naukowych

Miło nam poinformować, że nasze Laboratorium współpracuje z jednostkami naukowymi w zakresie oceny jakości mięsa drobiowego, czego efektem jest współautorstwo publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Poniżej linki do publikacji:
Publikacja mdpi.com
Publikacja degruyter.com

Opinia, która doprowadziła do dyskusji...

Opinia, która doprowadziła do dyskusji na temat wykorzystania mięsa wieprzowego z obszarów objętych ASF

  PDF