Aktualizacja zakresu akredytacji AB 819


Uprzejmie informujmy, że 14.03.2018 roku w PCA została podjęta decyzja o uaktualnieniu:
• norm w obszarze badań mikrobiologicznych:
- obecność Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-1:2017-07 i liczba Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-2:2017-07,
- liczba Enterobacteriaceae PN-EN ISO 21528-2:2017-08,
- obecność Campylobacter PN-EN ISO 10272-1:2017-08.

• obszaru badań chemicznych:
- suma 4 WWA PB 60 edycja 2 z dnia 29.09.2017,
- kwasy tłuszczowe PN-EN ISO 12966-2:2017,
oraz obiektów.

Szkolenia

20.02.2018 firma Arques przeprowadziła dla pracowników naszego laboratorium szkolenie doskonalące z zakresu pobierania próbek wody zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-EN ISO 5667-14:2016-11 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2018 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.