Pobieranie próbek i wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB sp. z o.o. po raz kolejny zostało zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz pobierania próbek wody w obszarze badań - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

NOWE WYDANIE ZAKRESU AKREDYTACJI AB 819

Szanowni Państwo,
miło mi jest poinformować Państwa, że dnia 21.06.2021r. w Polskim Centrum Akredytacji została podjęta decyzja o uaktualnieniu i rozszerzeniu Zakresu akredytacji Nr AB 819 dla Niezależnego Laboratorium Badawczego STANLAB Sp. z o.o.