Nowy Zakres akredytacji

Dnia 29.08.2013 w Polskim Centrum Akredytacji na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru została podjęta decyzja o utrzymaniu akredytacji oraz rozszerzeniu, uaktualnieniu, skorygowaniu zakresu Nr AB 819 dla Niezależnego Laboratorium Badawczego „STANLAB” Sp. z o.o. Nowe, rozszerzone i uaktualnione wydanie można znaleźć w zakładce BADANIA lub bezpośrednio na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.