Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskiego przemysłu spożywczego i konsumenta, powstało z inicjatywy doktora medycyny weterynaryjnej Dietera Stanislawskiego i menagera Marka Hoppe.
Dieter Stanislawski prowadził również Gissel Instytut - Laboratorium Bakteriologii i Higieny Spożywczej, którego założycielem był doktor Lienhop. Laboratorium powstało ponad 50 lat temu w stolicy Dolnej Saksonii - w Hanowerze, z którym współpracujemy w zakresie wymiany doświadczeń. Obecnie siedzba znajduje się w Sehnde.
Z dniem 01.04.2016 r. laboratorium Gissel Institut zmieniło nazwę na: SL STANLAB Sachverständigenlabor für Bakteriologie und Lebensmittelhygiene Dr. Dieter Stanislawski
Potwierdzamy nasze kompetencje biorąc udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości organizowanych przez SL STANLAB Sachverständigenlabor für Bakteriologie und Lebensmittelhygiene Dr. Dieter Stanislawski (dawniej Gissel Instytut), Gdańską Fundację Wody, LGC Standards, Centrum Badań Ekologicznych PAN oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny.
Dnia 13.01.2007 roku zostaliśmy przyjęci w poczet członków rzeczywistych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB - certyfikat i zarejestrowani pod numerem 733. W dniu 04.09.2007 roku otrzymaliśmy pierwszy Certyfikat Akredytacji AB 819 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Zgodnie z decyzją Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 25 listopada 2008 roku nasze laboratorium uzyskało zatwierdzenie do wykonywania urzędowych badań żywności.
Od 2009 roku jesteśmy zatwierdzeni przez QS - Qualität Und Sicherheit GmbH do przeprowadzania badań monitoringu Salmonella spp.
W celu podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników bierzemy udział w szkoleniach, sympozjach i konferencjach. Od początku istnienia postawiliśmy na wykwalifikowaną kadrę oraz nowoczesne wyposażenie, co obecnie pozwala nam pracować, wykorzystując najnowsze technologie. Dzięki temu oferowane przez nas usługi spotykają się z akceptacją i uznaniem naszych Klientów.

Krótka historia naszego Laboratorium

W nowej siedzibie

W połowie marca rozpoczęliśmy przeprowadzkę do nowej siedziby.

Rozpoczęcie budowy nowej siedziby

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęliśmy budowę nowej siedziby naszego Laboratorium znajdującej się pod adresem: 89-100 Nakło nad Notecią, Bielawy 34.

"Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw"

W ramach działania "Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw" ze środków Unii Europejskiej zrefundowano zakup nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego. Zakupiony sprzęt pozwolił na poszerzenie oferty laboratorium między innymi o badania zawartości i profilu kwasów tłuszczowych oraz badanie aktywności wody.

Badania wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję zatwierdzającą Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o.o. do pobierania próbek i wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Jedyni w kraju

QS Qualität Und Sicherheit GmbH zatwierdziło nasze Laboratorium jako jedyne w Polsce do prowadzenia badań monitoringu Salmonella w mięsie wieprzowym.

Zatwierdzenie Lekarza Weterynarii

Główny Lekarz Weterynarii potwierdził kompetencje Laboratorium do wykonywania urzędowych badań i wpisał nas na listę zatwierdzonych laboratoriów.

Pierwsza ocena i pierwszy certyfikat akredytacji

Po pozytywnej ocenie przeprowadzonej przez Polskie Centrum Akredytacji uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacji nr AB 819.

Klub Polskich Laboratoriów Badawczych

Laboratorium zostało członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB.

SL STANLAB Sachverständigenlabor für Bakteriologie und Lebensmittelhygiene Dr. Dieter Stanislawski (dawniej Gissel Instytut)

Od początku naszej działalności prowadzimy owocną współpracę z naszym partnerem - Laboratorium SL STANLAB Sachverständigenlabor für Bakteriologie und Lebensmittelhygiene Dr. Dieter Stanislawski.

Rozpoczęcie działaności

Laboratorium uzyskało wpis do KRS i rozpoczęło działalność