NIEZALEŻNE LABORATORIUM BAWADCZE „STANLAB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie przez firmę STANLAB z Bielaw innowacyjnej usługi wykrywania zafałszowań produktów mięsnych”

Cel projektu:
Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez wprowadzenie do oferty innowacji produktowej - usługi wykrywania zafałszowań produktów mięsnych, opracowanej samodzielnie przez Niezależne Laboratorium Badawcze „STANLAB” Sp. z o.o.

Opis projektu:
Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej na skalę kraju usługi. Zastosowanie innowacyjnych osiągnięć z zakresu oceny histologicznej produktów mięsnych pozwoli poszerzyć i wzbogacić ofertę usługową Laboratorium STANLAB o ocenę histologiczną przetworów mięsnych pod kątem ich składu tkankowego oraz wykrywalności części kostnych i chrzęstnych. Metoda mikroskopowej analizy umożliwia określenie z jakich tkanek wykonano badany produktmięsny (tkanka mięśniowa, łączna, w tym tłuszczowa, chrzęstna i kostna), jak również pozwala na identyfikację innych składników (np. pochodzenia roślinnego) stosowanych w przetwórstwie mięsa np. karagenu, mąki, skrobi, glutenu, białka pochodzenia roślinnego. Wraz
z analizą chemiczną daje możliwość dokładnego zobrazowania składu i jakości mięsa oraz jego przetworów. Nie ma obecnie na polskim rynku usług w podobnym zakresie i możliwościach. W ramach projektu zostaną zakupione środki trwałe - 2 zestawy umożliwiające wdrożenie wskazanej usługi: zestaw do oznaczania części kostnych metodą histologiczną parafinową oraz zestaw PCR.

Realizacja projektu pozwoli wdrożyć innowacyjną usługę, która jednocześnie przyczyni się do poprawy jakości
i bezpieczeństwa produktów mięsnych dostępnych dla konsumentów na rynku polskim.

Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 275 850,00 zł