Pobieranie, odbiór i transport próbek


Akredytowane pobieranie próbek:

  • Wody do badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych
  • Wymazów z tusz zwierząt rzeźnych
  • Wymazów z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością

Oferujemy transport zapewniający zachowanie właściwych warunków i niezmienność próbek.


Szczegółowe informacje: k.socha@stanlab.pl

Przykładowe zdjęcia z naszej galerii: