Dofinansowanie z Unii Europejskiej

Dnia 31 grudnia 2009 roku Niezależne Laboratorium Badawcze "STANLAB” Sp. z o.o. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W ramach działania 5.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw”, poddziałania 5.2.2 „Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw” laboratorium zainwestowało w nowe urządzenia i sprzęty, przez co wdroży nowe usługi, podniesie jakość dotychczasowych i zwiększy ilość miejsc pracy.
Dnia 30.04.2010 odbyło się spotkanie promujące projekt. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, przede wszystkim przedstawiciele władz samorządowych oraz kontrahenci.
Poziom dofinansowania 60 % kosztów kwalifikowanych.

Rozszerzenie zakresu wykonywanych badań urzędowych dla potrzeb Inspekcji Weterynaryjnej

Decyzją Głównego Lekarza Weterynarii z 4 Listopada 2009 roku spektrum zatwierdzonych badań zostało rozszerzone o następujące kierunki badań:

  • oznaczanie obecności i liczby Escherichia coli (PN-ISO 7251:2006; PN-ISO 16649-2:2004)
  • oznaczanie liczby Enterobacteriaceae (PN-ISO 21528-2:2005)
  • oznaczanie liczby pleśni i drożdży (PN-ISO 7954:1999)
  • oznaczanie liczby bakterii beztlenowych (PN-ISO 15213:2005)