Umowa o dofinansowanie

Dnia 21.12.2018 r. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich
NIEZALEŻNE LABORATORIUM BAWADCZE „STANLAB” Sp. z o.o.realizuje projekt „Wdrożenie przez firmę STANLAB z Bielaw innowacyjnej usługi wykrywania zafałszowań produktów mięsnych”.
Dofinansowanie projektu z UE (EFRR): 275 850,00 zł

Szkolenia

Dnia 10 listopada pracownicy naszego laboratorium uczestniczyli w szkoleniu pt.
„Wdrożenie zmian w systemie zarządzania w laboratorium wynikających z nowej normy 17025”.
Szkolenie odbyło się w siedzibie laboratorium.
Zostało zorganizowane przez firmę szkoleniową MAD-LAB.
Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników.

Pobieranie próbek i wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia


Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB sp. z o.o. po raz kolejny zostało zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz pobierania próbek wody w obszarze badań - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294).

  Decyzja.pdf

Szkolenia

Dnia 18 września w siedzibie laboratorium zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników naszego laboratorium.
Temat przewodni to: „PCR i Real-time PCR - projektowanie reakcji, walidacja metody i analiza wyników”.
Szkolenie zorganizowała firma szkoleniowa Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania.

FAJNIE JEST POMAGAĆ

Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o.o. troszczy się nie tylko o to, żeby to co jemy było bezpieczne.

Dnia 03 czerwca w Nakle nad Notecią została zorganizowana pierwsza edycja Biegu Ulicznego „Nakielska Dziesiątka”. STANLAB wspierał organizację biegu. Bieg miał charakter charytatywny. Podczas biegu zbierane były środki na działalność Fundacji SALUS HOMINI.
Ze środków przekazanych organizatorom zostały ufundowane cenne nagrody rozlosowane wśród biegaczy.

Laboratorium STANLAB miało także zaszczyt i przyjemność wparcia Fundacji SALUS HOMINI środkami, które przeznaczone będą na realizację działań Fundacji.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród biegaczy i mieszkańców Nakła. W biegu wzięli udział także nasi pracownicy.
Bieg „Nakielska Dziesiątka” został poprzedzony XXIX edycją Biegu Ulicznego im. Klemensa Biniakowskiego propagującego bieganie wśród dzieci i młodzieży. Biegowi towarzyszyła wystawa poświęcona nakielskiemu olimpijczykowi, wielokrotnemu Mistrzowi Polski – Klemensowi Biniakowskiemu.

Fajnie jest pomagać w organizacji imprezy integrującej społeczność w której żyjemy, ale jeszcze fajniej jest pomagać potrzebującym.

Do zobaczenia za rok!

www.kurier-nakielski.pl/1
www.kurier-nakielski.pl/2
www.kurier-nakielski.pl/3

Nowe wydanie zakresu akredytacji AB 819


Szanowni Państwo,
miło mi jest poinformować Państwa, że dnia 30.05.2018 r. w Polskim Centrum Akredytacji została podjęta decyzja o utrzymaniu akredytacji Nr AB 819 w uzgodnionym zakresie.

Rozszerzyliśmy zakres akredytacji dla:

• badań chemicznych:
mięsa i przetworów mięsnych oraz wyrobów garmażeryjnych o:

- Zawartość kwasu benzoesowego „Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)”,
- Zawartość kwasu sorbowego „Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)”,
- Zawartość kwasu L-glutaminowego „Metoda enzymatyczno-spektrofotometryczna”, Zawartość glutaminianu sodu z obliczeń,
- Zawartość etanolu „Metoda enzymatyczno-spektrofotometryczna”.

wyrobów i półproduktów ciastkarskich o:

- Zawartość tłuszczu całkowitego w suchej masie z obliczeń,
- Zawartość popiołu całkowitego w suchej masie z obliczeń.

• badań mikrobiologicznych:
mięsa i przetworów mięsnych o:

- Liczba Campylobacter spp. „Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) uzupełniona testem biochemicznym i mikroskopowym”.

Zakres akredytacji został uaktualniony o nazewnictwo metod badawczych i numerację metod.
Dla przedmiotu badań Woda do spożycia przez ludzi zaktualizowana została norma na pobierania próbek wody do badań fizyko-chemicznych oraz w obszarze badań mikrobiologicznych norma w kierunku oznaczania Clostridium perfringens.

Aktualizacja zakresu akredytacji AB 819


Uprzejmie informujmy, że 14.03.2018 roku w PCA została podjęta decyzja o uaktualnieniu:
• norm w obszarze badań mikrobiologicznych:
- obecność Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-1:2017-07 i liczba Listeria monocytogenes PN-EN ISO 11290-2:2017-07,
- liczba Enterobacteriaceae PN-EN ISO 21528-2:2017-08,
- obecność Campylobacter PN-EN ISO 10272-1:2017-08.

• obszaru badań chemicznych:
- suma 4 WWA PB 60 edycja 2 z dnia 29.09.2017,
- kwasy tłuszczowe PN-EN ISO 12966-2:2017,
oraz obiektów.

Szkolenia

20.02.2018 firma Arques przeprowadziła dla pracowników naszego laboratorium szkolenie doskonalące z zakresu pobierania próbek wody zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 5667-5:2017-10 i PN-EN ISO 5667-14:2016-11 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2018 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.