Seminarium

04.12.2015 w laboratorium zorganizowane zostało seminarium pt. "Czy producentowi wolno wszystko...", na które zaproszeni zostali producenci żywności, głównie sektora mięsnego.
Udział w seminarium był szansą na uaktualnienie i pogłębienie wiedzy dotyczącej wymagań prawnych w zakresie omawianych tematów.

W programie przedstawiono następujące zagadnienia:
1. Podstawowe elementy etykiety mięsa i jego przetworów w aspekcie przepisów Rozporządzenia
    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.
2. Znakowanie produktów spożywczych wartością odżywczą wg Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 r.
3. Fałszowanie żywności. Wykrywanie części kostnych pochodzących z MOM w produktach mięsnych -
    wykorzystanie metod histologicznych.
4. Zanieczyszczenia żywności i dodatki do żywności.
5. Badania mikrobiologiczne - obszar regulowany prawnie (metody referencyjne/alternatywne).

Prelegenci, to pracownicy laboratorium oraz zaproszeni goście współpracujący z laboratorium: z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J Śniadeckich oraz z IJHARS w Bydgoszczy.

Wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie i realizację seminarium składam serdeczne podziękowania.
Jowita Oleszak

„Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2015”

W listopadzie Laboratorium wzięło udział w Plebiscycie „Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2015”, realizowanym w ramach Narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, którego organizatorem było Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług.
Z tej okazji Najwyższe Kierownictwo Laboratorium zostało zaproszone do udziału w Wielkiej Gali „Polska Przedsiębiorczość” 28.11.2015 roku podczas, której przedstawicielom firmy została wręczona I nagroda - statuetka i dyplom „Firma Roku 2015” w Plebiscycie „Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2015” w kategorii Działalność naukowa, edukacyjna i badawczo-rozwojowa.

Szkolenia

05 listopada firma POLWITA zorganizowała w siedzibie naszego laboratorium szkolenie nt. „Wytyczne dotyczące oznakowania i deklaracji zawartości w produktach mięsnych. Obliczanie mięsności - metoda QUID”.

Szkolenia

W dniach 9 i 16 października przeszkolono kolejne grupy pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

30 września w siedzibie laboratorium zostało przeprowadzone szkolenie „Etykieta musi mówić prawdę...”
Szkolenie zorganizowane przez Centrum Naukowo-Techniczne A2K CeNT, sprawdzoną i zaprzyjaźnioną firmę szkoleniową.

Nowy zakres akredytacji

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że dnia 01.07.2015 w Polskim Centrum Akredytacji na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru została podjęta decyzja o rozszerzeniu, uaktualnieniu i skorygowaniu zakresu Nr AB 819 dla Niezależnego Laboratorium Badawczego STANLAB Sp. z o.o.

Nowe, rozszerzone i uaktualnione wydanie można znaleźć w zakładce Oferta --> Badania laboratoryjne lub bezpośrednio na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Konferencja Gissel Institut 2015

Zmiany organizacyjne

Z dniem 01.06.2015 nastąpiły zmiany w personelu kierowniczym.
Na stanowisko Kierownika Pracowni Chemicznej została zatrudniona nowa osoba Pani Anna Szymańska.
Pani Jowita Oleszak jest Kierownikiem do spraw Jakości.

Ocena PCA

W dniach 27-28.04.2015 w laboratorium została przeprowadzona ponowna ocena przez Polskie Centrum Akredytacji z uwzględnieniem rozszerzenia i uaktualnienia zakresu akredytacji. Zespół oceniający nie stwierdził żadnych niezgodności.

Doskonalenie

Jedną z form podnoszenia kwalifikacji personelu są szkolenia.
Ostatnie szkolenie zorganizowane zostało w naszej siedzibie 14.03.2015 r. po raz kolejny przez firmę A2K CeNT.
Zakres zagadnień obejmował dwa tematy:

1. „Ogólne wymagania dokumentu DA-06 z uwzględnieniem zmian.”
2. „Wzorcowanie spektrofotometrów w ramach metody badawczej.”


  Referencje

Szkolenia

W lutym b.r zorganizowaliśmy dwa szkolenia.
„Znakowanie mięsa i ryb w świetle przepisów rozporządzenia 1169/2011”. Szkolenie przeprowadziła jedna z firm szkoleniowych, która zapewniła nam wykładowcę z obszerną wiedzą z omawianego zagadnienia.

Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników zorganizowane zostało szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przeszkolono dużą grupę pracowników.
Kolejna grupa zostanie przeszkolona w drugiej połowie roku.