Wprowadzenie do oferty nowych analiz

Oferta naszego Laboratorium ulega ciągłemu poszerzaniu. W ostatnim czasie do oferty zostało włączone badanie aktywności wody oraz błonnika pokarmowego w produktach spożywczych.

Pobieranie i badanie próbek wody

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uzyskaliśmy zatwierdzenie do pobierania próbek i wykonywania badań mikrobiologicznych i chemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z zakresem akredytacji Laboratorium nr AB819 z dnia 7 września 2010 roku.