Nowy Zakres Akredytacji

Dnia 18.07.2012 w Polskim Centrum Akredytacji została podjęta decyzja o utrzymaniu akredytacji Nr AB 819 dla Niezależnego Laboratorium Badawczego „STANLAB” Sp. z o.o. Nowe, rozszerzone i uaktualnione wydanie można znaleźć w zakładce Oferta --> Badania laboratoryjne lub bezpośrednio na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Wprowadzenie do oferty nowych analiz

W ostatnim czasie pracownia chemiczna rozszerzyła swoją ofertę o następujące badania:

  • oznaczenie zawartości kwasów tłuszczowych
  • oznaczenie zawartości cukrów: D-glukoza, laktoza, sacharoza
  • oznaczenie zawartości sodu, potasu i wapnia
  • oznaczenie zawartości fosforu całkowitego
  • oznaczenie zawartości cukrów redukujących.