Pobieranie próbek i wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia

Szanowni Państwo,
chcielibyśmy poinformować, że Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB sp. z o.o. po raz kolejny zostało zatwierdzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie wykonywania badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz pobierania próbek wody w obszarze badań - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 r. poz. 1989).

  Decyzja.pdf

Prawa ochronne

Szanowni Państwo,
nasze laboratorium od marca bieżącego roku ubiegało się o udzielenie prawa ochronnego na znaki towarowe: SL STANLAB i STANLAB. Niniejszym informujemy, że powyższe znaki towarowe zostały zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej (nr prawa ochronnego 015404502 oraz 015404544).
Prawa ochronne zostały przyznane 26 sierpnia 2016 na okres 10 lat.

Nowy zakres akredytacji

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że dnia 21.06.2016 w Polskim Centrum Akredytacji na podstawie wyników oceny w procesie nadzoru została podjęta decyzja o rozszerzeniu, uaktualnieniu i skorygowaniu zakresu Nr AB 819 dla Niezależnego Laboratorium Badawczego STANLAB Sp. z o.o.

Nowe, rozszerzone i uaktualnione wydanie można znaleźć w zakładce Oferta --> Badania laboratoryjne lub bezpośrednio na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Nowe logo

Szanowni Państwo,
informujemy, że od dnia 01.06.2016 Niezależne Laboratorium Badawcze STANLAB Sp. z o.o. stosuje nowe logo.
Wzór poniżej:Związane to jest z całkowitym wykupem udziałów niemieckiego laboratorium Gissel Institut Laboratorium für Bakteriologie und Lebensmittelhygiene przez dr Dietera Stanislawskiego. Została zmieniona nazwa tego laboratorium na SL STANLAB Sachverständigenlabor für Bakteriologie und Lebensmittelhygiene Dr. Dieter Stanislawski.
dr Dieter Stanislawski jest więc właścicielem laboratoriów:
» SL STANLAB Sachverständigenlabor für Bakteriologie und Lebensmittelhygiene w Sehnde,
» Niezależnego Laboratorium Badawczego STANLAB Sp. z o.o. w Bielawach, 89-100 Nakło nad Notecią.
Laboratoria będą stosowały wspólne logo.

Wyróżnienie

W odniesieniu do otrzymanej w Plebiscycie Orły Polskiej Przedsiębiorczości nagrody, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, w imieniu Samorządu Gminy i swoim 22.02.2016 złożył na ręce Prokurenta - Marka Hoppe gratulacje za promocję gminy, życząc dalszego prężnego rozwoju.

Zaktualizowany Zakres Akredytacji

Decyzją Polskiego Centrum Akredytacji na podstawie wniosku laboratorium, został zaktualizowany Zakres akredytacji AB 819.
Wersja strony B:
Pracownia chemiczna: str. 5/21, 8/21, 9/21, 11/21 (zmiany dotyczą sposobu zapisu w poszczególnych matrycach: węglowodanów ogółem i przyswajalnych oraz wartości energetycznej);
Pracownia mikrobiologiczna: str. 18/21 (dotyczy Woda - Clostridium);
i str. 21/21 (status zmian).

Zakres dostępny jest w zakładce Badania laboratoryjne oraz na stronie PCA.