Opinia, która doprowadziła do dyskusji...

Opinia, która doprowadziła do dyskusji na temat wykorzystania mięsa wieprzowego z obszarów objętych ASF

  PDF